Duurzame decentrale elektriciteitsopwekking

Collegepark Zwijsen heeft haar elektriciteitsnetwerk in eigen beheer. De zelf opgewekte elektriciteit wordt in het eigen netwerk geleverd aan alle appartementen zonder dat hiervoor energiebelasting in rekening wordt gebracht. In het totaal krijgt Collegepark Zwijsen een elektrisch productievermogen van 200 kWp.

Collegepark Zwijsen onderzoekt hoe de totale belasting op het openbare netwerk vermindert kan worden door besturing van het afname- en productiepatroon van het eigen decentrale netwerk.